Materiały

TU znajdziesz materiały do pobrania

W tej sekcji znajdziesz darmowe materiały do pobrania na swoje zajęcia. Grafiki wykorzystane w materiałach pochodzą z programu Canva Pro, zostały zakupione lub stworzone na specjalne zamównienie.
Znajdziesz tutaj materiały na lekcje dla każdej grupy wiekowej:

od najmłodszych po osoby dorosłe.
Zapraszam do pobierania! :)

Najnowsze:

THE ALPHABET STORY

Zestaw do ćwiczenia pisania w bardzo nietypowej lecz kreatywnej formie. Zadaniem uczniów jest tworzenie dialogu, z tym, że każda wypowiedź musi zaczynać się od kolejnej litery alfabetu. 

"WHY DO PEOPLE.." - SPEAKING

Karty konwersacyjne z pytaniami dotyczącymi zachowania ludzi :) Uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego ludzie.."

VOCABULARY - STREET

Zestaw z tematu STREET. Słownictwo w postaci kart obrazkowych oraz napisów + ćwiczenia i gry.

STEREOTYPES - SPEAKING

Karty konwersacyjne na temat popularnych stereotypów. Karty są bazą do własnych dyskusji.

IRREGULAR VERBS - WORKSHEETS

Ćwiczenia z czasownikami nieregularnymi w formie kart pracy. Podział na 3 części, zdania w czasach Past Simple/Present Perfect.

DOMINO - FUTURE FORMS

Powtórka gramatyczna w czasów FUTURE (will/be going to) w formie gry domino.

KAHOOT OFFLINE - KIDS

Gra Kahoot w wersji offline dla dzieci.

REVISION GAME

Gra planszowa do powtórki słownictwa oraz gramatyki.

DOMINO - PAST CONTINUOUS

Powtórka gramatyczna w czasu PAST CONTINUOUS w formie gry domino.

QUIZ - TEENAGERS

Quiz w formie "Familiady" dla młodzieży.

Uczniowie w parach odgadują hasła i zbierają punkty.

Punktacja stworzona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.

CHRISTMAS PACK

Zestaw materiałów z tematyki Świąt Bożego Narodzenia. W zestawie karty ze słownictwem świątecznym oraz czynnościami zimowo-świątecznymi, gra planszowa z pytaniami oraz polecenia świąteczne. 

Dodatkowo dla najmłodszych karty pracy do piosenki świątecznej oraz karty pracy do odcina Świnki Peppy ("Father Christmas").

PUZZLE - STRONA BIERNA

Puzzle do tworzenia zdań, tym razem do powtórki strony biernej. Uczniowie układają zdania a następnie tworzą stronę bierną. Różne czasy. 

QUIZ - KIDS

Quiz w formie "Familiady" dla najmłodszych.

Uczniowie w parach odgadują hasła i zbierają punkty.

Punktacja stworzona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.

KOŁO FORTUNY - BE

Zestaw kart do tworzenia zdań z konstrukcją BE. Każdy zestaw kart posiada 48 kart. Idealne do Koła Fortuny kupionego w IKEI (każda karta ma podwójną cyferkę od 1-24 tak jak na kole). Uczniowie tłumaczą podane w j. polskim zdania.

CHOOSE THE TRUE SENTENCE

Szybkie karty z ciekawymi zdaniami. Zadaniem uczniów jest wskazanie przetłumaczenie zdań oraz wskazanie tego, które jest poprawne.

GUESS THE WORD for kids

Zestaw kart ze 150 kartami do rozszyfrowywania dla klas 1-3. Dzieci starają się rozszyfrować słowo bazując na pierwszej literce danego słowa w postaci obrazka.

DOMINO - PRESENT PERFECT

Powtórka gramatyczna w czasu PRESENT PERFECT w formie gry domino. 

DOMINO - PAST SIMPLE

Powtórka gramatyczna w czasu PAST SIMPLE w formie gry domino.

KOŁO FORTUNY - HAVE GOT

Zestaw kart do tworzenia zdań z konstrukcją HAVE GOT. Każdy zestaw kart posiada 48 kart. Idealne do Koła Fortuny kupionego w IKEI (każda karta ma podwójną cyferkę od 1-24 tak jak na kole). Uczniowie tłumaczą podane w j. polskim zdania.

DOMINO - PRESENT CONTINUOUS

Powtórka gramatyczna w czasu PRESENT CONTINUOUS w formie gry domino.

DOMINO - PRESENT SIMPLE

Powtórka gramatyczna w czasu PRESENT SIMPLE w formie gry domino. 

VOCABULARY - SEA

Zestaw z tematu SEA. Słownictwo w postaci kart obrazkowych oraz napisów + ćwiczenia i gry.

VOCABULARY - CAMPING

Zestaw z tematu CAMPING. Słownictwo w postaci kart obrazkowych oraz napisów + ćwiczenia i gry.

VOCABULARY - MUSIC

Zestaw z tematu MUSIC. Słownictwo w postaci kart obrazkowych oraz napisów + ćwiczenia i gry.

THERE IS/ARE

Zestaw powtórki gramatycznej z konstrukcji "There is/are". Krótka notatka teoretyczna, następnie karty wyboru oraz krótki test abc.

WRITE IT

Zestaw 10 kart do opisania różnych sytuacji z życia codziennego. Pod każdą kartą kilka użytecznych zwrotów.

VOCABULARY - FURNITURE

Zestaw z tematu FURNITURE. Słownictwo w postaci kart obrazkowych oraz napisów + ćwiczenia i gry.

BODY PARTS

Słownictwo z zakresu części ciała. Karty obrazkowe i wyrazowe, różnorodne gry, ćwiczenia na opisywanie oraz karty pracy.

KOŁO FORTUNY - PAST TENSES

Zestaw kart do tworzenia zdań w dwóch czasach: Past Simple, Past Continuous. Każdy zestaw kart posiada 48 kart. Idealne do Koła Fortuny kupionego w IKEI (każda karta ma podwójną cyferkę od 1-24 tak jak na kole). Uczniowie tworzą zdania i tłumaczą :)

TRANSLATE

Karty ze słownictwem dla młodszych do tłumaczenia. 10 różnorodnych kart do tłumaczenia z j.angielskiego na j.polski i odwrotnie.

QUESTION CARDS

102 karty z pytaniami z użyciem różnorodnych czasowników. Idealne do konwersacji na różne tematy.

KARTY - BE/HAVE/CAN

Zestaw kart z lukami ćwiczące konstrukcje czasowników CAN/BE/HAVE.

QUANTIFIERS

Krótka teoria na temat najbardziej popularnych kwantyfikatorów: MUCH/MANY/A LOT OF; SOME/ANY; (a) FEW/(a) LITTLE; A/AN + kilka zdań do przećwiczenia

IRREGULAR VERBS 2

Druga część zestawu ćwiczeń do powtórki czasowników nieregularnych. W zestawie: domino, karty wyboru odpowienich form oraz uzupełnianie luk. 

KOSTKI EDUKACYJNE

Kostki edukacyjne wspomagające przy nauce języka angielskiego. W opcji: CZASOWNIKI, SŁOWA CHARAKTERYSTYCZNE DO CZASÓW, ZAIMKI OSOBOWE, RODZAJE ZDAŃ, ALFABET, LICZBY, PODSTAWOWE PYTANIA. 

ANIMALS - VOCABULARY

Zestaw z tematu ANIMALS. Słownictwo w postaci kart obrazkowych oraz napisów + ćwiczenia i gry.

W zestawie również części ciała zwierząt.

WOULD YOU RATHER

80 kart do konwersacji na temat tego co wolimy robić.

Ćwiczenie na powtórkę konstrukcji would you rather.

I HAVE WHO HAS - QUESTIONS

Karty typu I have who has z pytaniami dla starszych uczniów lub dorosłych.

MILIONERZY: "HOME ALONE"

Krótki quiz na temat najpopularniejszego filmu na Święta: "Kevin sam w domu". Po dwa pytania do każdej kwoty + klucz odpowiedzi :)

CHRISTMAS: WHAT WOULD YOU DO IF..?

20 kart z pytaniami w konstrukcji 2 trybu warunkowego: "Co byś zrobił/a gdyby..? Idealne dla starszych.

CHRISTMAS KIDS

Kolorowanki dla najmłodszych związane ze świętami. Powtarzanie kolorów, liczb oraz dekoracji świątecznych.

NATURAL DISASTERS + NATURE

Mini zestaw słownictwa z zakresu natury oraz klęsk żywiołowych. 16 kart obrazkowych oraz ćwiczenia.

SPEAKING CARDS

100 kart do rozmowy na temat rzeczy, która łączy dwa podane słowa. 

FINISH THE SENTENCE

Zestaw 50 kart z lukami do samodzielnego uzupełnienia przez uczniów własnym pomysłem. Szybkie ćwiczenie na rozgrzewkę przed lekcją.

COLOURING PAGES

5 kart obrazkowych do pokolorowania według polecenia głosowego ukrytego pod kodem QR.

MATCHING

Szybka powtórka słownictwa w postaci kart tyou matching. 10 kart pracy z 10 zwrotami do łączenia. 

BASIC VOCABULARY

Zestaw słownictwa z zakresu kolorów, kształtów oraz liczebników dla najmłodszych. Dodatkowe gry, karty pracy w zestawie.

ODD ONE OUT

80 kart typu Odd One Out. Sposób na ćwiczenie słownictwa przy okazji zabawy. Tłumaczymy podane słowa i uczniowie wybierają jedno, które nie pasuje do reszty.

VOCABULARY - JOBS

Zestaw słownictwa z tematyki Zawody. 

33 kart obrazkowych z podpisami oraz gry i ćwiczenia w zestawie.

BE - FILL THE GAPS

60 kart z lukami do uzupełnienia odpowiednią formą czasownika BYĆ. Zestaw zawiera opcje zdań twierdzących, przeczących i pytających.

VOCABULARY CHECK

80 kart do powtórzenia słownictwa dla młodszych uczniów. Zadaniem uczniów jest podanie kategorii słów plus dodanie przykładów pozostałych słów z danej kategorii.

SHORT WRITING

50 kart z poleceniami do ćwiczenia krótkiego pisania.

SŁOWNICTWO E8 - ANAGRAMY 

Zestaw 280 słówek w postaci anagramów w języku polskim z 14 rozdziałów tematycznych do egzaminu ósmoklasisty. Podstawowym zadaniem uczniów jest rozszyfrowanie i przetłumaczenie słowa na j. angielski. Dalsze rozwinięcie ćwiczenia zależy od naszego pomysłu. Przykładowe wykorzystanie kart opisane jest w pliku. Dodatkowo dołączona jest lista słówek dla nauczyciela.

SCAVENGER HUNT - BACK TO SCHOOL

Gra Scavenger Hunt z tematyką powrotu do szkoły. 12 kart z kodami QR z pytaniami na temat szkoły, wakacji, itp. Dołączona karta odpowiedzi dla uczniów, karta pytań dla nauczyciela oraz opis użycia w klasie.

LET'S SPEAK

Szybka karta pracy na pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym. Lekcja konwersacyjna pomiędzy uczniami o ich zainteresowaniach oraz cechach. Idealne dla nowych grup, choć zarówno w "starych" klasach sprawdzi się znakomicie - wystarczy że uczniowie wcielą się w jakąś postać i na tej podstawie odpowiedzą na zadane przez kolegę/koleżankę pytania :)

DOMINO BE/HAVE/CAN - KLASA 4

Domino z wykorzystaniem czasowników: BE/HAVE/CAN w wersji dla młodszych uczniów. Wersja dedykowana głównie dla klasy 4 szkoły podstawowej. Jeżeli poprzednia wersja okazała się zbyt wymagająca, zapraszam do pobrania tej opcji - o wiele łatwiejszej :)

KOŁO FORTUNY - PRESENT TENSES

Zestaw kart do tworzenia zdań w trzech czasach: Present Simple, Present Continuous oraz Present Perfect. Każdy zestaw kart posiada 48 kart. Idealne do Koła Fortuny kupionego w IKEI (każda karta ma podwójną cyferkę od 1-24 tak jak na kole). Uczniowie tworzą zdania i tłumaczą :)

MINI DICTIONARY

14 kart tematycznych do tworzenia mini słowniczków powtórzeniowych po każdym rozdziale :) Materiały przeznaczone dla każdej klasy jako materiał podsumowywujący przed sprawdzianem z zakresu słownictwa lub jako krótka powtórka przed egzaminem ósmoklasisty.

EASTER PACK

Zeszłoroczny zestaw materiałów na zajęcia Wielkanocne. W zestawie m.in. zajęcia z tematyką Peppy, Wielkanocny speaking dla młodzieży oraz prezentacja dla klas 1-3.

PHRASAL VERBS

86 phrasal verbs w formie puzzli z tłumaczeniem w języku polskim. Dodatkowo w zestawie 86 kart ze zdaniami w języku polskim z użyciem każdego z tych phrasal verbs do tłumaczenia przez uczniów. Nauka phrasal verbs poprzez zabawę oraz tłumaczenie ich w różnych kontekstach.

PUZZLE - TENSES

Kolejna część puzzli do układania zdań. Tym razem odsłona z czasmi gramatycznymi.

MILIONERZY - E8

Kto z nas nie zna gry "Milionerzy"? Każdy chce wygrać MILION! :) 

Gra Milionerzy z pytaniami do egzaminu ósmoklasisty :)

EMOTIONS - BITMOJI

Powtórka z emocji z grafikami Bitmoji :) 27 słówek z podpisami plus karty ćwiczeń :) Dodatkowo większe grafiki do zalaminowania i wycięcia na zajęcia :)

DOMINO: BE/HAVE/CAN

Domino z wykorzystaniem czasowników: BE/HAVE/CAN. Wersja trudniejsza przygotowana dla bardziej zaawansowanych uczniów lub jako szybka powtórka dla starszych uczniów w klasach 5 czy 6.

BRITISH OR AMERICAN ENGLISH?

Czy Wasi uczniowie znają różnicę pomiędzy Brytyjskim lub Amerykańskim angielskim? Przygotowałam karty z najbardziej charakterystycznymi słówkami w wersji brytyjskiej i amerykańskiej - czy wiecie które dopasować do danego kraju?

PUZZLE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Druga część puzzli, tym razem ze zwrotami występującymi na egzaminie ósmoklasisty.  

TABOO GAME - DIALOGUE

Gra Taboo w wersji dialogu/rozmowy pomiędzy uczniami. 

Karty różnią się poleceniem: zakupy w podanym sklepie, rozmowa co robiliśmy w danym dniu bądź opowiadanie historyjki. 

Osoba mająca kartę w rozmowie z drugim uczniem wykonuje podane polecenie, w trakcie rozmowy nie może użyć słów wypisanych na karcie - musi je w jakiś sposób opisać.

Jeżeli druga osoba wypowie to słowo - para dostaje punkt.

CHRISTMAS QUESTIONS

33 pytań na temat Świąt Bożego Narodzenia :)

Nietypowe pytania - w formie rebusów do rozszyfrowania. Świetna zabawa dla uczniów a przy okazji idealny zestaw na ostatnie lekcje przed Świętami :) 

PREPOSITIONS - IN, AT, ON

Przyimki IN, AT oraz ON w formie 3 planszy + kart ćwiczących różne zwroty.

Plik zawiera 112 kart z trzema rodzajami przyimków do wykorzystania podczas tworzenia zdań, tłumaczenia na język polski lub idealne do gry memory dla młodszych :)

PREPOSITIONS OF PLACE

9 przyimków miejsca w formie kart z obrazkami.

Rymowany sposób na powtórzenie przyimków miejsca oraz form "There is/are". Zestaw zawiera 9 flashcards z przyimkami miejsca, 5 kart  "Say it!" z obrazkami oraz 5 kart "Draw it!" ze zdaniami :) 

QUESTIONS - REBUS

21 pytań w formie rebusów do rozszyfrowania. Zestaw zawiera dwa rodzaje kart: łatwiejsze (z podpowiedziami dotyczącymi obrazków) i trudniejsze (bez podpowiedzi). Świetna zabawa dla uczniów. Idealnie sprawdzą się jak szybki "warm-up".

WHAT IS SHE WEARING?

48 kart do opisu ubrań - zadaniem ucznia jest odpowiedzenie na pytanie "What is she wearing??". 

FLASHCARDS - TENSES

Karty do tworzenia zdań na podstawie czasowników wyrażonych obrazkami. Karty są bardzo uniwersalne - mogą służyć zarówno do ćwiczenia jednego konkretnego czasu lub do powtórki kilku czasów, gdzie każdy obrazek to inny czas.

IRREGULAR VERBS

Powtórka czasowników nieregularnych w przyjemny sposób - 68 kart do ułożenia

EVERYDAY CONVERSATION

Kolejna propozycja na speaking tym razem w formie dialogów :) 10 codziennych sytuacji pozwoli uczniom na powtórzenie zwrotów, które mogą wykorzystać w życiu codziennym. Znajdziecie tutaj sytuacje z życia wzięte np. zakupy w sklepie, wizyta u lekarza, czy rozmowa na przystanku autobusowym.

ALPHABET

Karty z literami alfabetu dla najmłodszych. Ćwiczenie alfabetu poprzez dobieranie odpowiednich obrazków do danej literki. Uczniowie korzystają z gotowych obrazków znajdujących się na końcu pliku lub sami rysują brakujące "słowa".

KABOOM

Gra Kaboom dla najmłodszych. Gra przeznaczona dla dzieci w klasach 1-3. 350 kart z różnych działów tematycznych podzielone na kategorie.

PERSONAL
INFORMATION

Kreatywny speaking. 10 kart z różnymi postaciami i kilkoma informacjami na ich temat. Uczniowie wcielają się w bohaterów i opowiadają innym o sobie

COMIC

Tworzenie komiksu to najlepszy sposób na rozwijanie kreatywności u naszych uczniów. 6 kart z obrazkami do których uczeń ma za zadanie utworzyć krótką historyjkę.